Hansa – ett modernt företag med historia

Riktigt så gammalt som handelsförbundet Hansan är inte Hansa Energi & Logistik, men ledningen har erfarenhet av branschen med sammanlagt 100 år! Företaget Hansa bildades 2010 då vi tog över verksamheten som transportör av drivmedel från GDL. År 2013 tog vi även över GDL:s drivmedelsanläggningar.

Vår logotyp är en blinkning till det framgångsrika handelsförbundet. De två kända kyrktornen i Lübeck, huvudsätet för Hansan, bildar H.

Fokus: proffsiga specialtransporter och diesel

Hansa Energi & Logistik AB är ett bolag som bedriver åkeriverksamhet samt drivmedelsförsäljning från egna tankstationer i Skåne och Blekinge. Alla stationer ligger lättillgängligt längst de stora huvudvägarna eller vid stora lastplatser.

Hansa är delägare i transportörsnätverket TRB Sverige AB, som har ett 100-tal tankstationer i Sverige. Vi utfärdar Hansa/TRB-tankkort som gör att du som kund får tillgång till TRB:s rikstäckande stationsnät. Ansök om ditt tankkort här.

Åkeriverksamhetens inriktning är specialtransporter och i vår fordonspark finns bulk- och ballastbilar samt betongroterare. Förutom Skåne, Blekinge trafikerar vi Själland i Danmark. Vår största kund är AB Sydsten.

Vi har lång erfarenhet av branschen och vet vilken service som krävs för att våra kunders verksamhet ska fungera optimalt.

Miljö och hållbarhet

Vi har alla ett ansvar för hur vi hanterar vår miljö. Eftersom grunden i vår verksamhet är energi och transport känner vi ett extra stort ansvar att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer.

  • Hela 100 procent av våra fordon har den miljömässigt bästa motorklassen, EURO 6.
  • För att minska miljöbelastningen ser vi till att fordonen är optimalt lastade vid varje tillfälle.
  • På våra tankställen kan du fylla AdBlue i ditt fordons SCR-katalysator. Eftersom SCR-katalysatorn omvandlar skadliga kväveoxider, NOx, till ofarligt kväve och vattenånga satsar vi på AdBlue.
  • Några av våra betongroterare drivs av batteri (el). Ett konventionellt betongroterarfordon måste ha motorn igång under lossning, men vi stänger av motorerna. Eldrift prioriteras inne i stadskärnor, exempelvis vid sjukhusbyggen, där man önskar en tyst och miljövänlig arbetmilljö.