Kategori Information

Lastbilar

Lastbilar

Den första lastbilen i världen byggdes av Daimler 1891.[1] Den första Sverigebyggda lastbilen tillverkades 1897 av Scania. I Göteborg provkördes en lastbil 17 maj 1900 genom en tur mellan Göteborg och Kungsbacka. Den var tillverkad av Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin Aktien Gesellschaft i Berlin och inköpt av bryggeriet J. A. Pripp & Son i Göteborg. Bilen kunde lasta drygt 3 000 kilo på slät väg. Farten kunde ställas in på fyra nivåer; 4, 7, 10 eller 14 km/tim.[2]
I början ansågs lastbilen vara ett komplement till hästdragna lastvagnar, järnvägar och sjöfartstransporter.[3] Under 1920-talet utvecklades lastbilarna snabbt, och gick från kedjedriftssystem och solida gummidäck till kardandriftssystem och tryckluftsdäck[4]. Volvos första lastbil med boggiaxel var LV64 LF (Long Frame), vilken kom 1929[5]. Scania Vabis första lastbil med boggi var modell 355 som kom 1933.
Under andra världskriget och 1940-talets första hälft såldes inte så många lastbilar, även om lastbilar blev en del av arméerna.[6] Under 1950-talet ersattes bensinmotorer och rudimentära dieselförbränningsmotorer av effektiva dieselmotorer, vilket ledde till att lastbilarna blev längre och tyngre.

Ny hemsida

Ny hemsida

Den nya hemsidan har främst fått ett modernare visuellt uttryck. Utöver det uppfräschade utseendet har vi flyttat runt lite på innehållet så att det förhoppningsvis blir enklare och mer hanterbart att hitta information.Den nya hemsidan har främst fått ett modernare visuellt uttryck. Utöver det uppfräschade utseendet har vi flyttat runt lite på innehållet så att det förhoppningsvis blir enklare och mer hanterbart att hitta information. Den nya hemsidan har främst fått ett modernare visuellt uttryck. Utöver det uppfräschade utseendet har vi flyttat runt lite på innehållet så att det förhoppningsvis blir enklare och mer hanterbart att hitta information.